نوشته شده در چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ بازدید: 51

طبیعت زیبای روستای ییلاقی #پاریجون

طبیعت زیبای روستای ییلاقی #پاریجون ، #بندپی ارتفاعات بابل عکس: #قاسم_شیرنیا