نوشته شده در جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ بازدید: 58

سقانپار تاریخی روستای شیاده

سقانپار تاریخی روستای شیاده بندپی عکس از زهرا رفیعی