نوشته شده در چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ بازدید: 109

خانه تاریخی #نجفی در بابل

این خانه در محله #نقیب‌کلا دارای دو ساختمان دو طبقه که یکی از ساختمان‌ها مربوط به دوران #قاجار و دیگری مربوط به دوران #پهلوی اول می‌باشد عکاس و خبرنگار: #کیوان_یوسف‌پوری