نوشته شده در پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹ بازدید: 70

کلبه ای تنها

کلبه ای تنها ارتفاعات بابل بندپی غربی، مچکتی عکس از قاسم‌شیرنیا