نوشته شده در دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ بازدید: 72

تکیه قدیمی در روستای زوارده

#تکیه قدیمی در روستای #زوارده بندپی شرقی بابل که در سال 1247به دست استاد سلیمان ساخته شده است #سیدمصطفی_هاشم_ورزی