نوشته شده در دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بازدید: 59

زمین نعل‌اسبی بابل

این زمین به مساحت ۳۹ هکتاری در حاشیه #بابل‌رود و جنب میدان شهید سجودی قرار دارد.