نوشته شده در پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: 43

تفرجگاه دریاچه سد شیاده

نمای زیبا از تفرجگاه دریاچه سد شیاده جنوب بابل عکس از قاسم شیرنیا