نوشته شده در پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ بازدید: 19

تفرجگاه دریاچه سد شیاده

نمای زیبا از تفرجگاه دریاچه سد شیاده جنوب بابل عکس از قاسم شیرنیا