نوشته شده در جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ بازدید: 5 دسته بندی: مذهبی
کاروان سینی‌گردانی و قاسم‌خوانی
کاروان سینی‌گردانی و قاسم‌خوانی هيئت حیدریون بابل