نوشته شده در چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ بازدید: 107 دسته بندی: سیاسی
انتخاب روسای_کمیسیون های شورای اسلامی شهر
روسای_کمیسیون های پنجمین دوره شورای اسلامی شهر #بابل برای سومین سال فعالیت #انتخاب شدند. به گزارش #روابط_عمومی شورای اسلامی شهر بابل ، طی انتخابات برگزار شده در سی وچهارمین جلسه شورا ، روسای کمیسیون های داخلی شورا با #همان_ترکیب سال گذشته انتخاب و #ابقا شدند.