نوشته شده در شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ بازدید: 11 دسته بندی: عمومی
پیرمرد ۹۸ساله بابلی کرونا راشکست داد
پیرمرد ۹۸ ساله اهل روستای ابوالحسن کلا بخش گتاب پس از ۸ روز بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان آیت ا... روحانی بابل با بهبودی کامل ترخیص شد روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل