نوشته شده در یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ بازدید: 29 دسته بندی: علمی
تایید صلاحیت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر سید غلامعلی جورسرایی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل : 🔸 در دی ماه سال 98 هیاتی متشکل از نمایندگان دبیرخانه آموزش پزشکی که از اعضاء هیئت علمی دانشگا ههای مختلف علوم پزشکی کشور بودند، در طی سه روز دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل را مورد ارزیابی قرار دادند. 🔸بعد از تطبیق با استانداردهای تعریف شده ، در جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، صلاحیت دو ساله را به دانشکده پزشکی بابل اعطاء کردند. روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل